bg

Изграждане

Спортно-тренировъчна база кв.Сарафово. Тревно покритие - Онтарио Спорт. Поливна система RAIN BIRD.Помпена станция RAIN BIRD. Изграждане на поливна система, монтаж и настройка на помпена станция - Рейнтех ООД гр. Варна

   Фирма „Рейнтех” ООД разполага с високо квалифицирани кадри, преминали редица семинари и обучения за проектиране и монтаж на автоматизирани поливни системи. Това Ви дава гаранция за качествено извършване на услугата. В голяма част от случаите, екипът трябва да взема решения на място по промяна на първоначалният проект на поливната система, съгласувайки го с изискванията на инвеститора и идеите на ландшафтния проектант.
   Етапите по които протича монтирането на напоителна система преминават през изкопно-насипни работи, полагане на тръбната разгъвка, монтаж на електромагнитни клапани и разпръсквачи, монтаж на програматора, тест и настройка.
   Фирма „Рейнтех” ООД залага изключително на качеството на вложените материали. Това е причината да работим само с продуктите на RAIN BIRD, доказали експлоатационните си качества в цял свят.

 

РЕЙНТЕХ ООД - поливни системи,поливна система,поливна,напоителни системи, напоителна система,напоителна, RAIN BIRD Варна, напояване,поливане, инсталация,инсталации.jpg

 

 

Снимки:

Спортно-тренировъчна база кв.Сарафово. Тревно покритие - Онтарио Спорт. Поливна система RAIN BIRD.Помпена станция RAIN BIRD. Изграждане на поливна система, монтаж и настройка на помпена станция - Рейнтех ООД гр. Варна
Спортно-тренировъчна база кв.Сарафово. Тревно покритие - Онтарио Спорт. Поливна система RAIN BIRD.Помпена станция RAIN BIRD. Изграждане на поливна система, монтаж и настройка на помпена станция - Рейнтех ООД гр. Варна