bg
< Назад

Програматори RAIN BIRD - серия WPX

  Характеристики

  • Общите функции за програмиране са лесно достъпни на един екран, което прави програмирането бързо
  • Бързото програмиране елиминира объркването, като показва времето на поливане, стартовите времена и дните за поливане за всяка зона
  • Автоматичното подреждане на зоните гарантира, че само една станция полива в даден момент. Ако зоните са планирани да поливат едновременно, програматора WPX автоматично ще полее първо зоната с по-малък номер.
  • Специален бутон за лесно ръчно поливане
  • Ръчно поливане на всички зони или на отделна зона при поискване
  • Ръчно стартиране с едно докосване, позволява да започне пълен програмен цикъл за напояване с едно натискане на бутон
  • Функцията "Бързо програмиране ™ " автоматично копира стартовите времена и дни за поливане от зона 1 по всички останали зони при първоначална настройка
  • Времето на поливане, стартовите времена и дните на поливане могат да се персонализират по зона
  • Функцията "Съхраняване на програма ™ " позволява на потребителя да запазва и възстановява поливните програми

Спецификации

Работи в продължение на една година, използвайки една 9V алкална батерия или повече от две години с две 9V алкални батерии​Време на зона: от 1 до 240 минути (на стартово време)

6 независими стартови времена на зона

4 опции за поливни дни на зона: персонални дни в седмицата, циклично (на всеки 1 до 30 дни), четни и нечетни календарни дни

Забавяне на поливането: от 1 до 9 дни

Сезонна настройка: от 10% до 200%

Брой станции : 1, 2, 4, 6